Blog

Newyddion Mawr – Big News

Ddoe mi gefais fy nerbyn i fewn i orsedd Eisteddfod hynaf Cymru, Eisteddfod Powys. Mae Cyfarwydd Cymru yn enw bardd swyddogol!

Dwi mor freintiedig!

Cyfarwydd Cymru

Yesterday I was received as a member of the Gorsedd (a communion of bards) of the oldest Eisteddfod (cultural celebration and competition) in Wales, Eisteddfod Powys. (The ancient kingdom of Powys not the modern county). Cyfarwydd Cymru is now my official bardic name!

I am so honoured!

Gwyl Stori Wych – A Fantastic Story Festival

Scroll down for English

Diwrnod hyfryd heddiw yng nghwmni storiwyr ifanc o bob cwr o Gymru. Ges i hyd yn oed adrodd stori fy hun!

Uchafbwynt heddiw oedd gweld y storiwr bach yn dod yn gydradd gyntaf yn ei oedran! Llongyfarchiadau i D ac i M. A hefyd i Storiwr Ifanc Cymru newydd sbon Ffion!

Winner, winner, chicken dinner.

A fantastic day today in the company of young storytellers from across Wales. I even got to tell a story myself.

The highlight of the day was seeing the little cyfarwydd come joint first in his age category. Well done to M and also to D. And also to the new Young Storyteller of Wales, Ffion.