Amdanom/About

Cymraeg English

Storiwr yw Cyfarwydd Cymru, y Cyfarwydd Cyntaf mewn dros 900 o flynyddoedd. Roedd rhai yn dweud bod gwaith y Cyfarwyddion wedi gorffen pan gafodd Llyfrau Coch Hergest, Gwyn Rhydderch a Ddu Caerfyrddin eu ysgrifennu, ond rŵan mae ein treftadaeth dan fygythiad yn yr oes digidol mae Cyfarwydd Cymru yn ôl i adrodd straeon wyneb wrth wyneb yn hollol analog.

Cyfarwydd Cymru is a storyteller and the first of his kind in over 900 years. Some said that the Cyfarwyddion’s work was done with the setting down of the Red book of Hergest, the White of Rhydderch and the Black Book of Carmarthen, but now our heritage is under threat in the digital age the Cyfarwydd Cymru is back to tell stories face to face in the traditional analog way.

Hanesion o Gymru a’r byd ar gael, dewch i’n gweld ni bob dydd Gwener drwy Haf 2020 yng Nghastell Conwy. Cofiwch i wrando a rhannu’r podlediaid Yma Mae Dreigiau.

Stories from Wales and beyond, come and see us every Friday during Summer 2020 at Conwy Castle. Remember to listen to and share the podcast Here Be Dragons.